? Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 3 
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 3


НАШ ДРУЖНІЙ, ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ!

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРБУЮТЬСЯ ПРО ДІТЕЙ 48 ПРАЦІВНИКА:

 • 17 вихователів
 • 1 вчитель-логопед
 • 2 музичних керівника
 • 1 інструктор з фізичної культури
 • 25 працівника технічного персоналу

Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту,11- з яких мають вищу педагогічну освіту (50%), 11 – неповну вищу (50%).

Педагогічні кадри розставлені з урахуванням стажу та досвіду роботи.

В закладі дошкільної освіти вищу категорію має - 4 спеціаліста (18%);

I категорію мають - 1(5 %);

II категорію мають - 2 (10 %);

спеціалістів - 16 (77%).

1 спеціаліст має звання "Старший вихователь".

4 спеціаліста - звання "Вихователь - методист".

Наявність вакантних посад станом на 01.09.2022 року: ВИХОВАТЕЛЬ - 1,0 СТАВКИ

Медичне обслуговування дітей


Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюють сестра медична старша Акулова Крістіна Юріївна

У своїй роботі медичні працівники керуються наказами, інструкціями державних, міських відділів охорони здоров`я, наказами ЗДО. Медично – профілактична робота здійснюється відповідно до річного плану. Сташі медсестри проводять профілактичну роботу, стежать за проведенням щеплень, контролюють виконання режиму, перевіряють стан харчування дітей, проводять санацію, реєструють випадки захворювання, надають першу медичну допомогу, планомірно проводять антропометричні виміри і оцінку фізичного розвитку дошкільників.

Медперсонал проводить серед працівників закладу та батьків санітарно – освітню роботу згідно з річним планом закладу. Форми і тематика санітарно – освітньої роботи різноманітні. Медичні працівники випускають санбюлетені, пам`ятки; проводять бесіди, виступають з доповідями на педрадах, батьківських зборах. Аналіз захворюваності проводиться медперсоналом на основі даних річного статистичного звіту, який складається згідно медичної документації, що ведеться щоденно. Облік захворюваності проводиться на основі часу відсутності дитини в закладі через хворобу, якості проведеного лікування і згідно з рекомендаціями щодо оздоровлення. Всі дані про захворюваність фіксуються в картках дітей.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміка їхнього стану здоров`я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально – профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямованих на покращання стану їх здоров`я, зниження захворюваності. Медичний кабінет має лікарські препарати першої необхідності в повному обсязі.

З метою зниження захворюваності в дошкільному закладі організовано систему роботи щодо профілактики захворювань та оздоровлення дітей.

Це:

 • якісне і різноманітне харчування, яке включає в себе дієту для дітей, що потребують того;
 • динамічний нагляд за станом здоров`я та фізичним розвитком дітей;
 • планові профілактичні огляди дітей лікарями – спеціалістами дитячих поліклінік;
 • медико – педагогічний контроль за організацією рухового режиму, методикою проведення занять, фізичними вправами та їх впливом на
 • організм дитини;
 • проведення загартовуючи заходів та контроль за цим;
 • контроль за санітарно – гігієнічним станом всього навчально – виховного процесу;
 • проведення педагогами та медичними працівниками закладу санітарно – освітньої роботи з питань профілактики захворювань та оздоровлення дітей серед персоналу та батьків.


Працює вчитель-логопед


логопед

Вчитель-логопед Горпинченко Ольга Валеріївна

Стаж роботи на посаді вчителя-логопеда – 16 років;

загальний педагогічний стаж роботи – 16 років .

Працює логопедична група

«Калинка» / в 2022 - 2023 навчальному році – 10 осіб/

В групі перебувають діти з особливими освітніми потребами.

Одним з найважливіших завдань логопедичної роботи в ДНЗ є забезпечення виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами,має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки. Особливістю навчально-виховного процесу у логопедичній групі є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку та рекомендацій Інклюзивно - ресурсного центру №1 м.Кременчука Полтавської області фахівці закладу дошкільної освіти із обов’язковим залученням батьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Залучення батьків до написання програми забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному процесі.

Завдання вчителя - логопеда в ЗДО:

 • 1. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
 • 2. Планування і здійснення навчально - розвивальної роботи з урахуванням характеру мовленнєвих порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечення умов для засвоєння ними освітньої програми;
 • 3. Використання активних форм і засобів активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання;
 • 4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу, щодо розвитку зв'язного мовлення;
 • 6. Вивчення та фіксація динаміки розвитку дітей, вироблення оптимальної стратегії.

Робота з дітьми дає позитивні наслідки, якщо вона здійснюється фахівцями-логопедами в тісному контакті з вихователем, практичним психологом, адміністрацією, медичним персоналом. Однією з умов успішної корекції мовлення дітей-логопатів є різноманітні форми взаємодії вчителя - логопеда з батьками.

Вчитель - логопед інформує батьків про характер мовленнєвих порушень у дитини, про задачі, методи та прийоми роботи на даному етапі корекції, прагне закріплення правильних мовленнєвих навиків не тільки в логопедичному кабінеті, а також під час спілкування вдома та з оточуючими людьми, під контролем батьків.

Інструктор з фізичної культури


"Мій успіх - це успіх моїх вихованців" - під таким девізом працює інструктор з фізкультури Македон Вікторія Григорівна.

Педагогічне кредо: "Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, а жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи" (Анджело Моссо) Своє завдання бачить в тому, щоб допомогти дітям проявити власні потенційні можливості, дані їм від народження, які є в кожної дитини.

Однією з важливих теоретичних і практичних проблем фізкультурно-оздоровчої роботи, над якими працює інструктор з фізкультури спільно з колективом закладу, є впровадження і використання в процесі фізичного розвитку дитини інноваційних оздоровчих технологій сучасності.

Для втілення в життя поставлених завдань, колективом закладу проведена значна робота по зміцненню й оновленню здоров'язберігаючого простору. Широко використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання:

 • тунель для прокочування м'яча та різноманітних підлізань;
 • куби для ігрових вправ на розвиток координації рухів, швидкої реакції та спритності;
 • кільцекиди;
 • різнокольорові сліди;
 • жорсткі килимки;
 • природний матеріал для виконання загальнорозвиваючих вправ, що стимулює біологічно активні точки;
 • яскраво оформлені предмети та інвентар для виконання загальнорозвиваючих вправ та ін.

Педагогами закладу, інструктором з фізкультури за методичними рекомендаціями Кременчуцького міського науково – методичного центру проводиться робота щодо здійснення диференційованого підходу до дітей на занятті з фізичної культури, враховуючи стан здоров’я та рекомендації лікаря.


Гаряча новина
ШАНОВНІ БАТЬКИ! ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НАБІР ДІТЕЙ ВІД 2 ДО 6 РОКІВ У КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗДО № 3 НА 2024-2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК! ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА БІЛАША, Б.10

Гаряча новина

ЗВІТИ ЗДО № 3 КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ (код ЄДРПОУ платника - 23550370), ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЗДО №3 ЗА 2023 РІК, ЗА І та ІІ КВАРТАЛ 2024 НА ВКЛАДЦІ "ЗВІТИ" ВСТАНОВИТИ ПЕРІОД - 2023 рік, 2024 РІК

Звіт керівника за 2023 - 2024 навчальний рік

Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛА Страда Україна. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ.УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД.ДІТЯМ ШКОЛА БЕЗПЕКИ

Лічильник відвідувань

Рейтинг@Mail.ru